COVID-19

Pokyny a nařízení

A zde bude nějaký souhrn toho, co se nesmí, smí, nemůže a může.