Ochrana osobních údajů

Podmínky používání a ochrana soukromí

Tento web slouží k prezentaci Mateřské školy Šimonovice, která je také majitelem tohoto webu.

Veškerý obsah webu je poskytován bez záruky a majitel webu nenese žádnou zodpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout při jeho používání, při chybách a výpadcích webu, nebo při použití odkazů na tomto webu.

Web lze procházet zcela anonymně a není vyžadována žádná registrace nebo přihlašování. Web je založen na softwarové platformě WordPress. Pokud jsou během prohlížení webu používány soubory cookies, řídi se jejich zpracování těmito pravidly.

Web nepoužívá žádné nástroje pro identifikaci a monitoring přístupů a chování uživatelů (jako jsou např. Google Analytics).

Celý obsah webu je chráněn autorským právem. Není-li uvedeno výslovně jinak, není možné jakoukoliv část webu kopírovat, přenášet či jinak reprodukovat, s výjimkou tisku pro osobní potřebu. O souhlas s použitím částí webu lze písemně zažádat na adrese info@skolkasimonovice.cz.

Deklarace souladu s GDPR

Mateřská škola Šimonovice se sídlem Malinová 485, 463 12 Šimonovice, IČ: 10988122 tímto prohlašuje, že přijala příslušná technická a organizační opatření pro zajištění ochrany osobních údajů jak nařizuje zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., Nařízení (EU ) 2016/679 (GDPR) a související legislativní normy, dle kterých vystupuje Mateřská škola Šimonovice v roli zpracovatele osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků ohledně zpracování osobních údajů kontaktujte naši společnost na výše uvedené adrese nebo na skolkasimonovice@volny.cz.